Teambuilding skaber resultater – også på bundlinjen

Det kan godt betale sig at investere i dine medarbejderes indbyrdes forhold. Udfordrende arbejdsopgaver, frynsegoder og lønforhøjelser kan motivere, men virkelig og vedvarende arbejdsglæde opstår gennem vores menneskelige relationer. Hvis vi styrker disse relationer gennem teambuilding, skaber vi en fælles referenceramme i hverdagen, og det giver medarbejderne mere tillid til hinanden. Netop tilliden er vigtig, fordi det gør det lettere for medarbejderne at arbejde sammen om vante eller uvante opgaver og stole på de andres evner. På den måde mindsker teambuilding den negative konkurrence og stemning, der kan opstå mellem mennesker i pressede situationer.

Teambuilding består som regel af en række praktiske og ukendte øvelser, som medarbejderne skal udføre sammen på kryds og tværs. Selve afholdelsesstedet er vigtigt, og det kan være en fordel af afholde teambuilding-arrangementet et andet sted end arbejdspladsen. Atmosfæren skal være rummelig og afslappet, og det er væsentligt, at stemningen er positiv og personlig for at sikre, at medarbejderne føler sig trygge, selvom de er på ukendt farvand. Det er som udgangspunkt en god idé, at gruppen arbejder sammen som helhed uafhængigt af den daglige ledelsesmæssige opdeling. Når lederen indgår i gruppen på samme vilkår som resten af personalet, vil tilliden og referencerammen også opstå mellem leder og medarbejder, hvilket vil have en positiv indflydelse på dagligdagens opgaveløsning.

Gennem teambuilding sørger du for, at de enkelte kolleger lærer hinanden bedre at kende personligt. Derudover har medarbejderne en række fælles oplevelser at tale om og referere til, hvilket kan skabe et nyt og stærkt fællesskab blandt personalegruppen. De personlige forhold gør det sjovere for medarbejderne at gå på arbejde, fordi arbejdspladsen bliver til noget mere familiært og trygt. Trygheden vil også gøre det lettere for medarbejderne at dele deres frustrationer med andre medarbejdere og ledelsen, så eventuelle problemer kan tages i opløbet, inden de udvikler sig til noget uhåndterbart. Trygheden og de nye relationer gør også, at medarbejdere kan have mere lyst og mod på at arbejde sammen om opgaver på tværs af afdelinger, hvilket kan gøre arbejdsprocessen både kortere og mere udbytterig.

Glade medarbejdere præsterer bedre, og teambuilding er derfor ikke kun et værktøj til mere arbejdsglæde men også til fremtidige økonomiske gevinster for din virksomhed. Derudover vil den høje arbejdsglæde blandt dine medarbejdere gøre arbejdspladsen mere attraktiv for fremtidige ansatte. Derfor er teambuilding både en kortsigtet og langsigtet strategi, der kan skabe værdi for dig, din virksomhed og dine medarbejdere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *